• uzeryadv

העסקת נער בניגוד לחוק עבודות הנוער זיכתה בפיצוי של מליוני שקלים

עודכן: 17 במרץ 2021

העסקת נער במקום העבודה מחייבת את המעסיק לעמוד בתנאי חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953 (להלן: חוק עבודת הנוער). במידה והדבר לא נעשה ונגרמת לנער פגיעה גופנית קיימת לעובד זכות לפיצוי כספי.

חוק עבודת הנוער קובע תנאים בהם ניתן להעסיק נער ובין היתר נקבע בסעיף 6 כי שר העבודה רשאי לאסור או להגביל בתקנות, העסקת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית.

בתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו – 1995 נקבע מהן העבודות ומהם תנאי ההעסקה וסביבת העבודה בהם אסור להעסיק נערים.

כאשר נער נפגע בתאונת עבודה על עורך הדין לבחון האם העסקתו נעשתה בהתאם לחוק החלים על העסקת נערים. ככל שהמעסיק לא עמד בהוראות החוק והנער נפגע כתוצאה מההעסקה בניגוד לדין, הוא זכאי לפיצוי מהמעסיק.

בפסק דין שניתן לאחרונה נדונה העסקת נער בבית העסק של שכנו העוסק במכירת מוצרי חשמל למוצרים.

באחד הימים הנער התבקש להוציא לוח זכוכית גדול ורחב מימדים לכיוון פח אשפה הממוקם מחוץ לבית העסק. בדרכו לכיוון מיכל האשפה מסיבה לא ברורה התנפץ לוח הזכוכית לרסיסים ואחד משברי הזכוכית חתך ופצע את רגלו.

בית המשפט קבע כי התרשם שהרמת לוח הזכוכית נערכה בניגוד להוראות החוק שכן, החוק מתיר הרמת משקלים של עד 12.5 ק"ג לפרק זמן של עד שעתיים ליום.

בית המשפט קבע כי המעסיק לא נתן לנער הוראות מיוחדות לנשיאת המראה, לא צייד את התובע בכפפות הגנה, או בכלי ער אחר כדוגמת מריצה או עגלה כדי לשאת את המראה אל עבר מכולת האשפה באופן בטוח וזהיר. המעסיק אף לא השגיח ופיקח על עבודת הנער בעת קרות התאונה.

לאור זאת פסק בית המשפט כי המעסיק חייב בפיצוי התובע בסך של מעל שני מיליון שקלים לפני ניכוי הגמלאות אותן הוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

מקרה זה דומה למקרה בו ייצגתי בעבר נער שעבד בדוכן פלאפל וידו נתקעה במטחנת החומוס. כתוצאה מכך הרופאים נאלצו לכרות את כף ידו. גם שם, תוך הסתמכות על חוק עבודת הנוער, השגתי לנער סך פיצוי של מיליוני שקלים בגין פגיעתו לפני ניכויי גמלאות המוסד לביטוח לאומי.

במהלך 15 שנות עבודתי כעורך דין ייצגתי מספר נערים שהועסקו בניגוד להוראות חוק עבודת הנוער בהצלחה מרובה הן מול הביטוח הלאומי והן מול המעסיק.

רק עורך דין שמכיר את הוראות החוק ובעל ניסיון במקרים דומים יוכל לייצג אותך בצורה טובה ולהשיג עבורך את הפיצוי המקסימאלי.

נפגעתם בתאונת עבודה הינכם מוזמנים להתקשר אלי, לשיחת ייעוץ ללא עלות, בפלאפון שמספרו: 0542871851.
חוק עבודת הנוער, תשיג - 1953
.doc
Download DOC • 859KB

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות
.
Download • 861KB

פלוני נ' שלמה זאנדברג
.doc
Download DOC • 245KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתי תוכר פגיעה במהלך פעילות נלווית לרבות נופש שאורגן על ידי העבודה כפגיעה בעבודה שמזכה בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי? במאמר זה ריכזתי עבורכם את המבחנים שנקבעו בפסיקה בנוגע להכרה בפעולה נלווית לרבות נופש