• uzeryadv

ילד הותקף על ידי תנין בחוות תנינים - ניתוח אפשרויות הזכאות לפיצוי

וודאי קראתם על הילד שהותקף מתנין בחוות התנינים בערבה והזדעזעתם.

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q4/Article-23fbf2c6c7ce571027.htm

בתור עורך דין בתי המשפט נראים לי תמיד כמו שחיה בבריכת תנינים לרוב אני נושך בעצמי ולעיתים גם ננשכתי.

אותי, כ"לוחם תנינים" מזה 15 שנה הדבר הראשון שעניין בסיפור היה - כמה כסף אני יכול להשיג עבור הילד בעקבות הפציעה שלו.

שאלה מקדימה ל"שאלת הכמה" היא מהם המקורות מהם ניתן להשיג לילד פיצוי.

אז לאותו ילד מסכן שהכניס את ידו בין חוטי הגדר של בריכת התנינים וחטף ביס יש שלושה מקורות פיצוי שמלווים אותנו כמעט בכל תביעת נזיקין; המוסד לביטוח לאומי, ביטוחים פרטיים וגורמים שיצרו את הנזק (המזיק הרשלן).

המוסד לביטוח לאומי - כיוון שמדובר בילד מתחת לגיל 18, במידה ופגיעתו משמעותית מאוד ומשפיעה על יכולתו לתפקד באופן עצמאי והוא זקוק להשגחה ולטיפול אינטנסיבי, הוא זכאי לקצבת ילד נכה.

לגבי המבחנים לקבלת קצבת ילד נכה - כאשר לא מדובר באחת מהמחלות שמפורטות בחוק המבחנים לזכאות לקצבה הינם צורך בהשגחה וטיפול אינטנסיביים. מצ"ב לינק למבחנים כפי שמפורטים באתר הביטוח הלאומי https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx

ביטוחים - מדובר בילד בן 4 גיל חינוך חובה. ככל שהילד היה רשום כתלמיד מן המניין הוא זכאי לפיצוי מחברת הביטוח בה הוא מבוטח במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים. חברת ביטוח תעניק פיצוי לילד אם חלילה יזדקק לתקופת מחלה בה יעדר מהלימודים לתקופה רציפה של 90 יום ומעלה. בנוסף, במידה ולהוריו יווצרו הוצאות רפואיות שלא מכוסות על ידי גורם אחר הם יוכלו לקבל 10% מגובה ההוצאה מחברת הביטוח. מעבר לזה, אם בעוד שנה תיוותר לילד נכות צמיתה בשעור של לפחות 5% הילד יוכל לתבוע מחברת הביטוח פיצוי אף בגין עניין זה. אם מדובר בנכות אסטטית הרי שלגבי נכות זו, אשר מוחרגת בפוליסה, יהא עליו לפנות לחברת הביטוח לאחר שנתיים על מנת שעניינו יועמד בפני וועדת חריגים.

סכום הפיצוי לו יהיה זכאי הילד נגזר מסך של 395,000 ש"ח עבור 100% נכות. כלומר, על 10% הילד יקבל סך של 39,500 ש"ח.

לנוחיותכם מצורף לינק לפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים הרלוונטית לשנת הלימודים 2020 - 2021.

https://www.ayalon-ins.co.il/files/Reshimat_Mutzarim/Teunot_Ishiyot/Old/Pol/El_Polisa_Teunot_Ishiyot_Talmidim_AUg_2020_Nagish.pdf


מעבר לפוליסה זו - ככל שהוריו ביטחו את הילד בביטוחים פרטיים נוספים שמכסים אירוע תאונתי הילד יהא זכאי לפיצוי נוסף אף מביטוחים אלו.

במקרה זה, חברות הביטוח לא יוכלו לטעון לקיזוז הפיצוי שניתן לילד על ידי המוסד לביטוח לאומי או על ידי חברות ביטוח אחרות או מהמזיק.

המזיק - הילד יוכל להגיש תביעה כנגד בעלי חוות התנינים ואולי אף כנגד המדינה - כגורם שפיקח על חוות התנינים ונתן לחוות התנינים רישיון לפעול. כמובן, שעל מנת שהילד יהיה זכאי לפיצוי מגורמים אלו עליו להוכיח שחוות התנינים התרשלה כלפיו באופן שגרם לו לנזקו. כך למשל, אם חוות התנינים לא פיקחה על הילדים שנכנסים לשטחה, לא יצרה חציצה מספקת בין הילדים לבין התנינים, לא נתנה הנחיות למבקרים בכניסה לחווה הילד יהיה זכאי לפיצוי. בנוסף, אם חוות התנינים לא הנהיגה כללי התנהגות בשטח החווה או לא אכפה את כללי ההתנהגות אלו גם אז זכאי הילד, אף אם התנהגותו תרמה לתאונה, לקבל פיצוי מבעלי חוות התנינים.

מעבר לחוות התנינים יש לבחון האם המדינה, אשר הינה בעלת הסמכות לאשר פתיחת חוות התנינים והיא זו שקובעת את התנאים בהם תותר פעילות חוות התנינים, עשתה מלאכתה נאמנה. האם התנאים בהם הותרה פעילות החווה היו סבירים ביחס לסיכון שקיים למבקרים? האם המדינה פעלה כדי לבחון שאכן התנאים בהם הותרה פעילות החווה אכן מתקיימים?

במידה ויוכח שהמדינה לא פעלה בסבירות מספקת ולא התוותה תנאים סבירים לבעלי חוות התנינים או לא דאגה לאכוף קיומם של אותם תנאים הילד יוכל לדרוש פיצוי גם מאת המדינה.

למזיק תהיה הזכות לקזז מהפיצוי שבו יחוב תגמולים ששולמו לילד מהמוסד לביטוח לאומי. תשלום שהועבר לילד במסגרת פיצוי שקיבל כתוצאה מקיומה של פוליסת ביטוח פרטי אינו בר קיזוז.


מעוניינים לדעת יותר על אפשרויות הפיצוי בתאונות בהן הייתם מעורבים הינכם מוזמנים לפנות אלי לשיחת ייעוץ, ללא עלות וללא מחויבות, בפלאפון שמספרו: 0542871851.