• uzeryadv

ייצוג בתביעת נזיקין בעקבות הליך פלילי שעניינו אירוע רצח

בחיי המקצועיים הייתה לי הזכות להגיש שתי תביעות בגין נזקי גוף שהוגשו בנסיבות שונות לחלוטין אך מהותן זהה: הליך פלילי יוצא דופן שיצר עילת תביעה.

הראשונה, הייתה תביעה אזרחית נגררת לפלילים בשם עזבון המנוחה מור חיים ז"ל כנגד הרוצח שמעון קופר אשר הואשם והורשע ברציחתה.

השניה, הייתה תביעה אזרחית שהגשתי כנגד הפרקליטות והמשטרה בשם חן איילתי על הגשת כתב אישום באופן רשלני וללא כל בסיס באשמת רצח אימו המנוחה מרים ז"ל. חן זוכה, זיכוי מהדהד חד משמעי, על ידי הרכב שופטים בבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת תפ"ח 38504-06-16 לאחר שישב בכלא משך 309 ימים על לא עוול בכפו.

מעטים עורכי הדין שהגישו תביעה בשם אדם שנאשם ברצח על לא עוול בכפו ותביעה בשם עיזבונה של נרצחת כנגד מי שהורשע ברציחתה.

בשתי התביעות, הן ההרשעה ברצח והן הזיכוי נבעו מסקרנות, חתירה לחקר האמת, עקשנות שלא להתפשר בתשובות הטריוויאליות כאשר הדבר לא עולה בקנה אחד עם ההיגיון.

במקרה של מור חיים ז"ל, תיק החקירה הפלילי כנגד שמעון קופר בחשד שרצח את אשתו המנוחה כבר נסגר בהיעדר ראיות מספיקות. רק בזכות מפגש מקרי בין חברתה של ג'ני מור חיים ז"ל עם כתב עובדה, עומרי אסנהיים, בו סיפרה לו שהיא חושדת שג'ני נרצחה על ידי בעלה, שמעון קופר החלה בחינה מחודשת של הרקע למוות שהוביל להרשעתו.

בנחישות, כנגד כל הסיכויים, ומתוך סקרנות והטלת ספק בקביעות קודמות ובדיקות קודמות של חוקרי המשטרה והרשויות המוסמכות, הצליח כתב עובדה להביא לכך שמשטרת ישראל תפתח מחדש את תיק החקירה שנגע למותה של ג'ני מור חיים ז"ל. גם אז, נדרש מזל שהתיק הגיע לחוקרת בעלת תעוזה, סקרנות והמון שכל ורצון להגיע לחקר

האמת שהובילה לחשיפת מעשיו האיומים של מר קופר כפי שפורטו בהכרעת הדין יוצאת דופן שניתנה בתפ"ח 47934-11-12.במקרה של חן אילתי, כנגד אדם ללא רקע פלילי, איש שאהב את אימו, הוגש על ידי המדינה כתב אישום שערורייתי במסגרתו המדינה ניסתה להוכיח שהוא רצח את אימו.

לאחר שחן ישב משך 309 ימים בכלא, במהלך ניהול ההליך הפלילי, הכריע בית המשפט המחוזי שלא רק שלא הורם הרף הראייתי הנדרש לפי הדין הפלילי (מעל לכל ספק סביר) אלא שמסכת הראיות לא הגיע לרף ההוכחה בדין האזרחי (מאזן ההסתברויות).

גם כאן, נחישותה של הסנגורית שייצגה את חן במהלך ההליך הפלילי, כנגד סטטיסטיקה של הרשעות פליליות שקיימת במדינה, כנגד כוחם האדיר של רשויות החוק (המשטרה והפרקליטות), הצליחה לשכנע את בית המשפט שאין כל מקום לטענה שחן היה מעורב ברצח אימו.


בתביעה כנגד שמעון קופר ביקשתי בשם התובעים, ילדותיה של המנוחה, להכיר בזכותם לפיצוי על רקע ממצאי ומסקנות ההליך הפלילי.

בתביעה כנגד המדינה בשמו של חן אילתי ביקשתי להכיר בזכאותו של חן לפיצוי, הפעם על רקע מחדלי החקירה הפלילית, כפי שנסקרו בהכרעת הדין המזכה, שהובילו להגשת כתב האישום באופן שגוי ורשלני כנגדו ברצח אמא שלו.

בתביעות מסוג זה, ההליך האזרחי מתערבב עם ההליך הפלילי, אתה למד איך נוהגות רשויות החוק, איך מנהלים הליך חקירה ואיך ראוי לנהל הליך חקירה.


הליך פלילי יכול להוות בסיס להגשת כתב תביעה בנזקי גוף. הדבר נכון במידה וקיים זיכוי שמעיד על כך שרשויות החקירה הגישו את התביעה ברשלנות ומבלי להפעיל שיקול דעת סביר. הדבר נכון גם במידה והכרעת הדין מעידה על נזק גוף שנגרם כתוצאה מאשמתו של הנאשם או צד ג' אחר שאומנם אינו בעל אחריות פלילית אבל מעשיו ו/או מחדליו נזכרים במסגרת ההליך הפלילי.


פסק הדין בחן איילתי
.doc
Download DOC • 800KB


קופר פלילי
.doc
Download DOC • 2.37MB

2 צפיות