• uzeryadv

איחור באבחון של סרטן המעי הגס – כמזכה בפיצוי מקופת חולים

עודכן: 2 במרץ 2021

מתי זכאי אדם שאובחן כחולה בסרטן המעי הגס לפיצוי מהגורם המטפל כתוצאה מאיחור באבחון המחלה?

סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני בשכיחותו באוכלוסיה בישראל. מדי שנה מתגלים בישראל 3,000 מקרים חדשים של סרטן המעי הגס ובכל שנים מתים כ- 1,500 חולים מהמחלה.

הבדיקה לגילוי סרטן מעי גס או לקבלת אינדיקציה ראשונית לקיומו היא בדיקת דם סמוי בצואה, בדיקה קלה וזולה, המסתכמת בשליחת צואת הנבדק לבדיקת מעבדה. הבדיקה קלה לנבדק, אינה דורשת הכנה מיוחדת, היא זולה ומהירה ביותר לבודק ואינה כרוכה, כמובן, בשום סיכון או תופעת לוואי. אף בדיקת קולונוסקופיה המשמשת כלי נוסף לאבחון המחלה היא פשוטה, זולה והסיכונים בצידה נדירים.

סיכויי ההחלמה מסרטן המעי הגס ומהלך ההחלמה מהמחלה תלויים במידה עצומה במועד גילוי המחלה. שלבי המחלה ממוספרים מ- 1 עד 4. גילוי המחלה בשלב מוקדם מביא לאחוזי החלמה גבוהים ביותר הנעים בין 90% ל- 100%. מנגד, סיכויי ההחלמה כאשר מתגלה סרטן המעי הגס לאחר שליחת גרורות לאיברים שונים (שלב 4) נמוך מאוד. ככל שהגילוי נעשה בשלב מוקדם יותר אף ההליך הטיפולי הינו קל ופשוט יותר ואינו מצריך ניתוחים מסובכים וטיפולים ארוכי טווח.

קצב התקדמותו של סרטן המעי הגס הוא איטי, בעיקר אצל בוגרים, כך שפרק הזמן בו ניתן לגלות הסרטן, בעודו בשלב בו סיכויי ההחלמה גבוהים ביותר, הוא ארוך מאוד, נמדד בשנים ועל כן, קיים די והותר זמן בו בדיקה מוקדמת תהא יעילה ומצילת חיים.

בניגוד למחלות אחרות, במחלה זו קיים על פי רוב אף שלב טרום סרטני. זמן מעבר מנגע טרום סרטני (פוליפ) למחלת הסרטן עשוי אף הוא להימשך כ- 10 עד 15 שנים. בדיקת אבחון מוקדם שתגלה קיומו של פוליפ, תוביל להסרת הפוליפ בטיפול פשוט (אפילו במהלך בדיקת האבחנה עצמה). הסרת הפוליפ תמנע אפילו את תחילת מחלת הסרטן אצל החולה.

סרטן המעי הגס אינו נותן אותותיו בחולה בשלביו הראשונים. כך, שאדם עשוי לחלות במחלה משך שנים ארוכות בלא להיות מודע לכך. השלבים בהם מתבטאת המחלה בכאבים ובתופעות לוואי קשות, הם בדרך כלל שלב 3 או 4, היינו שלבים בהם גילוי המחלה, כמעט שאינו מותיר סיכוי להירפא או שמצריך טיפולים קשים וארוכים וניתוחים סבוכים על מנת שניתן יהיה להירפא מהמחלה.


מחקרים גילו שתי קבוצות סיכון מובהקות לחלות במחלה זו, האחת מי שקרוביו מדרגה ראשונה לקו במחלה והשנייה, מי שחצה את גיל 50. כך, שבניגוד למחלות אחרות, במחלה זו קיימת קבוצת מיקוד, הנמצאת בסיכון גבוה ונדרשת לבדיקה.

לסיכום, המיוחד במחלת סרטן המעי הגס, שהופכת אותה ייחודית ביותר בכל האמור בסוגיית הצורך וההכרח באבחון מוקדם, הם אלה:

1) שכיחותה הגבוהה של המחלה.

2) שלב טרום סרטני ארוך, במהלכו ניתן למנוע בכלל את פריצת מחלת הסרטן ע"י הסרת הפוליפ.

3) התקדמותה האיטית של המחלה נותנת פרק זמן של שנים לאבחון, בשלב שייחשב עדיין כשלב בו טיפול נגד הסרטן הוא יעיל ביותר.

4) סיכויי הריפוי הגבוהים עת מתגלית המחלה במועד (כ- 100% עת מתגלה המחלה בשלב הטרום סרטני. כ- 90% ומעלה עת מתגלה המחלה בשלב 1).

5) היות המחלה קטלנית ביותר במקרה של גילוי מאוחר.

6) היעדר "פעמוני אזהרה" ומיחושים המלמדים את החולה על בעיה פנימית אצלו.

7) אפיון של קבוצות סיכון לחלות במחלה (גיל 50 או סרטן אצל קרוב מדרגה ראשונה).

8) דרך קלה ביותר, זולה, חסרת סיכונים וחסרת תופעות לוואי לגילוי המחלה.

עקב כל אותם מאפיינים הגיעו גורמי הרפואה בישראל ובעולם להבנה כי בסוג סרטן זה – עקב שכיחותו הגדולה, עקב האמצעי היעיל והזול לגילויו ונוכח המשמעות הקטלנית הטמונה באיחור באבחונו ונוכח העובדה כי ללא פעולה יזומה לא תאובחן המחלה במועד – כי יש לקבוע כללים והמלצות באשר לפעולות לאבחון הסרטן באוכלוסייה בשלב מוקדם ביותר.

מחקרים שנערכו כבר לפני שלושה עשורים הביאו להמלצות כי כל אדם בגיל 50 ומעלה, יבצע בדיקת דם סמוי בצואה אחת לשנה, לאבחון מוקדם של מחלה זו. המלצה זו קיבלה אישור של התאחדות רופאי ישראל אשר פרסמה הנחיות קליניות בשנת 1997. במסמך המונה 46 עמודים שכותרתו: "גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס בישראל" מפורט בהרחבה ובצורה משמעותית כל האמור לעיל באשר לשכיחות סרטן מעי

הגס באוכלוסייה מעל גיל 50. במסמך מפורטת הדרך למניעתו של סרטן זה באמצעות בדיקה קלה ופשוטה.

מדובר בדו"ח יסודי ביותר, שנערך על ידי מיטב הרופאים העוסקים במטריה רפואית זו. הרופאים, חילקו את העבודה ביניהם לתתי ועדות ויצרו מסמך מפורט ומגובש שמסקנתו ברורה: בדיקה פשוטה תציל חיים בלמעלה מ- 90% מהמקרים. כמו כן הומלץ על ביצוע בדיקת קולונוסקופיה, בתכיפות מעט נמוכה יותר, החל מגיל 50, בקרב אוכלוסייה, שאינה בקבוצת סיכון מיוחדת, למעט גילה הכרונולוגי.

החל מלפני יותר מעשר שנים, זכאי כל חבר קופת חולים לבצע בדיקת דם סמוי בצואה אחת לשנה, ובדיקה זו לבני 50 ומעלה ניתנת בחינם.

במסגרת זו, למשל, עבור מבוטחי קופת חולים כללית, הוקם מרכז ארצי לבדיקת דם סמוי בצואה בבית החולים כרמל בחיפה, השולח לכל דורש את ערכת הבדיקה לביצוע בבית. הדגימה מוחזרת למרכז זה ותוצאות הבדיקה מועברות ישירות לרופא המשפחה של הנבדק.

בשנת 2005 קיבל הדוח עיגון בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 25/05 שנושאו "מניעה וגילוי מוקדם של מחלות סרטן".

בחוזר המנכ"ל הומלץ על ביצוע בדיקת צואה לדם סמוי אחת לשנה אצל כלל האוכלוסייה החל מגיל 50 לצורך גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס במסגרת תכנית סריקה יזומה.

יצוין כי ההנחיות העתיקו לחלוטין את ההמלצות שניתנו 8 שנים קודם לכן.

חובה זו היא אף מוגברת ככל שמדובר במבוטח הנמנה על האוכלוסייה הנמצאת, נוכח גילו, בסיכון מוגבר לחלות במחלה, קבוצה שנקבע לגביה ספציפית, כי ראוי שתבצע הבדיקה בתכיפות של אחת לשנה.

בניגוד לבדיקות אחרות, אשר לגביהן קיימים פנים לכאן ולכאן בדבר נחיצותן או בדבר התועלת שבהן, אל מול הנזק האפשרי למבצען (בדיקות תחת הרדמה, בדיקות הדמיה המצריכות חשיפת הנבדק לקרינה ועוד), הרי שלגבי בדיקת דם סמוי בצואה מדובר בבדיקה שאין בצידה כל סיכון, ומנגד, יש בה להציל חיי אדם. נוכח זאת, החובה המוטלת על קופת החולים כלפי מבוטחיה בעניין זה היא מוגברת שבעתיים.

חובה זו מצדיקה פעולת קופת החולים ליידע אישית כל מבוטח שהגיע לגיל 50 אודות נתונים אלה. מדובר בפעולה פשוטה וקלה אותה יכולה לבצע מזכירתו של כל רופא משפחה בפנייה לציבור לקוחותיו בגיל הרלוונטי.


במספר תיקים שניהלתי במהלך 15 שנות עבודתי כעורך דין השגתי פיצוי של מאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך למטופלי קופות חולים אשר, חרף ההנחיות הברורות, לא הופנו לבדיקות דם סמוי בצואה החל מגיל 50.


ניהול תיקים אלו דורש הכרה של הוראות הדין השונות וניסיון בניהול תיקי רשלנות רפואית שעניינם איחור באבחון של מחלות סרטן.

חליתם במחלת סרטן ואתם סבורים שייתכן וניתן היה לאבחן את המחלה מוקדם יותר, מוזמנים לפנות אלי לייעוץ ללא עלות, בפלאפון 0542871851.


הנחיות הרי 1997
.pdf
Download PDF • 617KB

חוזר מנכל משרד הבריאות
.pdf
Download PDF • 117KB