Image by Matthew T Rader

תאונות דרכים

אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מביטוח החובה של הרכב בו הוא נסע או מהרכב שפגע בו (במידה ומדובר בהולך רגל). היקף הפיצוי שנפגע בתאונת דרכים צפוי לקבל מחברת הביטוח מושפע מהיקף הפגיעה ומטיב הטיפול שניתן על ידי עורך הדין שמייצג אותו.

 

כעו"ד שמתמחה בתחום נזקי הגוף ותאונות דרכים אני מתחייב להשיג עבורך הנפגע את היקף הפיצוי המקסימאלי במינימום הזמן. במהלך שנות עבודתי כעורך דין ניהלתי מאות תביעות בהן ייצגתי אנשים שנפגעו בתאונות דרכים וצברתי ידע בנוגע להיקף הפיצוי שניתן להשיג עבור נפגע תאונת דרכים והבנה בנוגע לאופן בו ניתן להגדיל את הפיצוי.

 

ייצוג נפגע תאונות דרכים דורש ניסיון וידע בבניית התביעה; השגת מידע רלוונטי המעיד על עצם המעורבות בתאונת דרכים, גיבוש המסמכים והמידע הנדרשים כדי להבהיר לחברת הביטוח את חומרת הפגיעה ואת היקף הנזק הכלכלי שנגרם ללקוח כתוצאה מהתאונה. 

 

כל אלו, מחייבים אותך הנכה להגיע לייצוג אלי עורך הדין בסמוך ככל הניתן לאחר התאונה על מנת שאוכל להשיג בעבורך את התוצאה המקווה – הוצאת סכום הפיצוי הגבוה ביותר. הניסיון הרב שלי מול חברות הביטוח השונות, העובדה שאני כעורך דין מכיר את הנציגים השונים של חברות הביטוח, שניהלתי ועודני מנהל תביעות רבות כנגד אותם גורמים בבתי המשפט מאפשר לי להבטיח עבורך, הנכה שנפגע בתאונת דרכים, את מקסימום הפיצוי במינימום הזמן.