Walkers

נזקי גוף

סיטואציות מסוימות בחיינו עלולות להוביל לפגיעה גופנית או נפשית כתוצאה מתאונה או מחלה אשר במקרים המתאימים, יכולה לזכות אותנו בפיצוי מהגורם שיצר את הסיכון שהוביל לנזק או לא מנע אותו.

 

על מנת להשיג את הפיצוי הכספי יש להוכיח שלושה רכיבים: רשלנות של אותו גורם (בין אם במחדל ובין אם במעשה), נזק וקשר סיבתי בין הנזק לבין הרשלנות.

במהלך השנים הרבות בהן אני עוסק בתחום נזקי הגוף פיתחתי מיומנות גבוהה וניסיון רב באיתור הגורם הרשלן והשגת הפיצוי הכספי המקסימאלי עבור לקוחותיי.

אשמח לרתום את הניסיון שצברתי במהלך 15 שנות העבודה בניהול הליכים משפטיים מול חברות הביטוח השונות על מנת להוביל למתן הפיצוי הכספי המקסימאלי עבורך.

מעוניין לדעת יותר על זכויותיך בגין מקרה רשלנות אתה מוזמן לפנות אלי לשיחת ייעוץ ללא עלות בפלאפון: 0542871851.

למידע נוסף על תביעות רשלנות הנך מוזמן לקרוא מאמרים נוספים באתר זה.