• uzeryadv

4 הנחות שגויות נפוצות בנוגע לתביעת ביטוח סיעודי

קיימות 4 הנחות שגויות נפוצות בפנייה לביטוח הסיעודי של מבוטחים שפונים ללא מעורבות של עורך דין לקבל פיצוי מחברת הביטוח;

א. מצב רפואי קשה מבטיח פיצוי.

ב. הכרה של המוסד לביטוח לאומי בתביעה לסיעוד מבטיחה זכאות מחברת הביטוח.

ג. תשלום פרמיות במהלך השנים מבטיח יחס הוגן מצד חברת הביטוח.

ד. בדיקה של רופא מטעם חברת הביטוח אינה מצריכה הכנה ותדרוך.

ארבעת הטעויות הללו מביאות אלי לעיתים קרובות לקוחות שחוו דחייה של התביעה שלהם על ידי חברת הביטוח ללא כל הצדקה.

הצגת המצב הרפואי צריכה להיות בהקשר עם תנאי הפוליסה ולשרת את המצג שהפוליסה מעניקה בו פיצוי.

הכרה של המוסד לביטוח לאומי צריכה לבוא יחד עם הערכות תלות שמתאימות לתנאי הפוליסה. כפי שניתן לקרוא במאמר אחר באתר זה - התנאים להכרה של הביטוח הלאומי שונים מתנאי הזכאות לפיצוי מחברת הביטוח. לכן, אין הכרח שקביעה של הביטוח הלאומי תבטיח זכאות מול חברת הביטוח.

תשלום הפרמיות הוא תנאי מתחייב כדי שחברת הביטוח תבחן את הזכאות לתשלום פיצוי אבל כלל לא מבטיחה שחברת הביטוח לא תנסה לפרש את תנאי הפוליסה בצורה נוקשה, דווקנית וצרה.

בדיקה של רופא מטעם חברת הביטוח דורשת הבנה של תנאי הפוליסה ושל הדגשת אופנים מסוימים בתפקוד היומיומי.

לפרטים נוספים בנוגע להתנהלות נכונה מול חברות הביטוח בשיחת ייעוץ חינם ללא עלות הינך מוזמן להתקשר בפלאפון: 0542871851.