• uzeryadv

תביעת אובדן כושר עבודה - אבסורד ב - 10 אצבעות

ברוב התביעות שהגשתי בשם לקוחות בעקבות סירוב של חברת ביטוח לתת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה תמיד ידעתי להגדיר - מה היה הטעם לסירוב - גם אם חשתי שהטעם תפל לחלוטין ואין בטענות חברת הביטוח ולו במקצת אמת.

מקרה יוצא דופן היה המקרה של א' - שהופיע במשרדי בשנת 2019 והותיר אותי חסר כל יכולת להבין או להסביר את התנהלות חברת הביטוח.

א' הינו אדם שנפגע בשנת 2002 בתאונת עבודה איומה שבה ידו השמאלית נמחצה ומאז ועד לשנת 2019 חברת הביטוח, בה בוטח מפני מצב של אובדן כושר עבודה, הכירה בו כמי שזכאי לפיצוי חודשי, כמי שלא מסוגל לעבוד.

בנוסף, בשנת 2004 לרוע מזלו סבל א' מפגיעה נוספת, הפעם בידו הימנית, פגיעה נוירולוגית קשה שלא איפשרה לו לקפל את היד, להשתמש בשורש כף היד. פגיעה זו גרמה לfl שא' למעשה היה מוגבל מאוד ביכולתו להשתמש בשתי כפות ידיו.

כאמור, חרף מגבלותיו התפקודיות הקשות מנשוא ועל אף שהמומחים של חברת הביטוח הכירו בא' כמי שאיבד את כושרו לעבוד במשך כ - 17 שנים ברציפות, החליטה חברת הביטוח יום בהיר אחד שא' כשיר לעבוד ואינו זכאי לפיצוי בבחינת "צימח לעצמו כנפיים" ובריאותו חזרה לו בדרך פלא.

כיוון שהליך בבית משפט לוקח שנים, טרם הגשת תביעה הגשתי לחברת הביטוח התראה לפני פתיחה בהליך משפטי.

חברת הביטוח, כפי שלעיתים נוהגות חברות הביטוח לעשות, בחרה להיענות לדרישתי לבחון את עמדתה טרם הגשת התביעה והזמינה את א' - הפעם יחד איתי - להיבדק על ידי רופא תעסוקתי מטעמה.

מספר ימים טרם הבדיקה אצל הרופא התעסוקתי נפגשתי עם א' על מנת לחדד איתו נקודות שבכוונתי להעלות בפני הרופא ולהכין אותו לבדיקה.

כאשר הוא ישב מולי הסתכלתי עליו ולפתע קלטתי עד כמה מצבו איום. שאלתי את א' האם הוא מסוגל לכופף את ידיו על מנת לעשות פעולה בסיסית כמו לגזור ניר טואלט ולנגב את התחת. א' ענה לי שאין לו שום אפשרות ולמעשה הוא תלוי בבידה שקיים בביתו ומחוץ לבית הוא מתאפק ולא עושה את צרכיו.

בנוסף, א' טען בפני שהוא מתקשה לבצע פעולות יומיות בסיסיות נוספות; לאכול לבד, להתקלח ולהתלבש.

במהלך הבדיקה אצל הרופא התעסוקתי הצגתי את הקשיים התפקודיים מהם א' סובל ואף העברתי לעיונו של הרופא דוח של המוסד לביטוח הלאומי שקבע לא' זכאות לקצבה מיוחדת על בסיס מגבלותיו.

אנשים שנפגעho בתאונות עבודה ומוגבלים ביכולתם לתפקד עשויים להיות זכאים לקצבה מיוחדת, בנוסף לקצבת נכות מעבודה.

מצורף לינק אתר של המוסד לביטוח לאומי בו קיים הסבר על התנאים לקבלת קצבה מיוחדת.

https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Special_rights/Pages/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA.aspx


מקרה זה מוכיח שגם במקרים שנראים על פניו ברורים בהם פונים אל חברת ביטוח רצוי להתייעץ עם עורך דין שידע לתאר את המקרה בצורה הנכונה ולהציג מסמכים מתאימים.

אם גם אתה נמצא במצב של אובדן כושר עבודה וחברת הביטוח מסרבת לשלם לך פיצוי - אתה מוזמן להתקשר אלי לשיחת ייעוץ ללא עלות בפלאפון: 0542871851.