• uzeryadv

על עוקצו של קוץ – אחריות לקוץ של קקטוס שחרג ממקרקעין ופגע באדם שעבר ברחוב

פנתה אלי לקוחה בנוגע לתאונה שקרתה לאמה, לפני כשבועיים, כשעברה ברחוב בשכונת מגוריה.

בשעת ערב מאוחרת כאשר הלכה אמה ברחוב סמוך למקום מגוריה נתקלה בשיח קקטוס שצמח מגינתו של בית וחרג את גבולות הגינה לתוך המדרכה הציבורית וגרם לפציעתה.

הבת ביקשה את עצתי האם יש לאמה זכות לפיצוי מאדם כלשהו ומה הדרך הנכונה לקבל את הפיצוי.

ייעוץ משפטי, גם בנוגע לנסיבות המקרה הפשוט יחסית הזה, דורש מומחיות וניסיון בתחום נזקי הגוף.

האחריות לנזקי אותה הולכת רגל נובעת בין היתר מהשאלה מהיכן צמח שיח הקקטוס, האם מגינה פרטית או מגינה ציבורית.

שאלה נוספת שעולה במקרה זה היא האם תאורת הרחוב פעלה באותו ערב. במידה ותאורה לא פעלה והרחוב היה חשוך ניתן לטעון כי הדבר גרם לכך שהגברת לא הבחינה בקקטוס ולהפנות את הדרישה לפיצוי לפתחה של הרשות המקומית שאמונה על תקינות תאורת הרחוב.

בנוסף יש לבחון האם אנו יודעים מי בדרך כלל גוזם את הקקטוס. משיחה עם אותה בחורה צעירה התברר לי שלטענת אנשים שמכירים את האזור העירייה היא זו שדואגת לגזום את הקקטוס. פעולה כאמור, מחזקת טענה בדבר אחריות העירייה על הקקטוס.

מעבר לכך, עצתי לאחר כל תאונה, וגם במקרה זה, לצלם את המקום לפני שגורם כזה או אחר יגזום את הקקטוס וימנע מאיתנו להצביע על המחדל באופן ברור באמצעות תמונות.

לאחר צילום המפגע, ובתיאום עם עורך הדין המייצג, יש לעדכן את הרשות המקומית באירוע התאונה ולדרוש מתוך אזרחות טובה שהמפגע יוסר על מנת למנוע תאונות נוספות. גם טיפול של העיריה בהסרת המפגע, לאחר שהתאונה קרתה, יכול לחזק את הטענה בנוגע לאחריותה למקרה. במקרה זה, אם העירייה תסיר את עלה הקקטוס הסורר הדבר יחזק את הטענה שעליה היה לעשות זאת לפני כן וכי יש לחייבה על כך שלא ביצעה צעד זה שהיה מונע את התאונה לפני שזו קרתה.

במקביל, יש לברר מי היו עדים לתאונה ולקחת מהם סיכום של נסיבות התאונה כפי שהם זוכרים אותם. ההנחה היא שניהול הליך משפטי ייקח פרק זמן ארוך ויש צורך להקפיא זיכרון של עדים באמצעות מסמך שנרשם על ידם בסמוך לתאונה בנוגע לנסיבות התרחשותה. במידה והעד אינו בשליטת הלקוח המלצתי היא שראשית הלקוח יבצע שיחה מוקלטת עם העד בנוגע לנסיבות המקרה ורק לאחר מכן עורך הדין יבקש מאותו עד לתת סיכום חתום על ידו של נסיבות התאונה כפי שכזכורות לו. כך, גם עם העד אינו מעוניין לסבך את עצמו בתביעה עתידית ומסרב לשתף פעולה עם עורך הדין עדיין יש לנו עדות בנוגע לאופן בו הוא זוכר את התאונה.

בסופו של דבר יש לבחון מה היקף הנזק. במידה ומדובר בפציעה משמעותית או שדרשה תקופת החלמה ממושכת, יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום תביעות נזקי גוף, בסמוך ככל הניתן לאירוע התאונה, על מנת שיבוצעו הצעדים הנדרשים לצורך גיבוש התביעה והגשתה במועד.


נפגעתם בתאונה ואתם סבורים שמגיע לכם פיצוי כספי, הינכם מוזמנים לפנות אלי לשיחת ייעוץ, ללא עלות בפלאפון: 0542871851.

3 צפיות