• uzeryadv

על חשיבות היוועצות עם מומחה בתביעות בגין תאונות שגרמו לנזקי גוף

תביעות לנזקי גוף לעיתים קרובות דורשות יצירתיות ויכולת חשיבה מחוץ לקופסא. על מנת לגבש רעיונות יצירתיים לעיתים קרובות אני משתמש במומחים בתחומים שונים על מנת לתמוך את טענות בלתי שיגרתיות שמגדילות באופן משמעותי את היקף הפיצוי עבור לקוחותיי.

במאמר זה אסקור בקצרה מספר מקרים יוצאי דופן בהם שימוש מושכל במומחים והניסיון בתיקים לא שגרתיים העניק לי את היכולת להשיג ללקוחותיי פיצוי כאשר הזכות לפיצוי לא הייתה מובנת מאליה והמזיק לא היה נראה לעין באופן מובהק.

התקלות בדלת זכוכית - הוריו של נ' הגיעו לטיפולי עם סיפור של ילד שהתנגש בדלת זכוכית. מעוצמת ההתנגשות הדלת התנפצה והילד נפצע.

על פניו, ניתן היה לטעון שהתאונה ארעה באשמתו המלאה של נ' שלא הבחין בדלת הזכוכית, אף שהייתה מסומנת כנדרש, ולא ניתן להטיל אחריות על אף אחד אחר.

מתוך ניסיון בכל זאת להשיג לנ' פיצוי בדקתי באינטרנט וראיתי שבגלל שדלתות העשויות מזכוכית עשויות להתנפץ המחוקק חייב את מתקין הדלת בתקן שמונע את הפגיעה מהזכוכית אף אם נתקלים בה (חיסום הזכוכית).

מצורף לינק לאתר מכון התקנים ממנו ניתן לרכוש את התקן

https://www.sii.org.il/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=d197634d-0e4b-4b7b-be66-51d8901cd001

לאחר שקיבלתי את התקן לידי פניתי למומחה בטיחות עמו אני עובד בתיקים מסוג זה וודאתי שהתקן חל על הבניין בו נפגע נ' וביקשתי ממנו לבדוק את הנסיבות ולאשר לי שאכן הן מעידות על כך שדלת הזכוכית בה נתקל נ', אף שלא היו לי חלקים ממנה והיא כבר מזמן הוחלפה, אכן לא עמדה בדרישות התקן.

הגשתי את חוות הדעת של מומחה הבטיחות יחד עם כתב התביעה וכן חוות דעת בנוגע להיקף נזקו הגופני של נ' והשגתי עבור נ' פיצוי מקסימאלי יחסית למצבו.

מצורף לינק עם כתבה שיצאה לאחר שנ' קיבל פיצוי בגין מצבו.

https://www.ashqelon.net/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/5402

תאונת אופניים - א' הגיע אלי עם סיפור על אופניים שנשברו במהלך תריאטלון תל אביב.

ידעתי שיש לי אפשרות להגיש תביעה בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים ואולם החוק מגביל את היקף הפיצוי שניתן לקבל מהמזיק ולא רציתי להסתפק בפחות מהמקסימום עבור א'.

לנוחיותכם מצורף לינק ללשון חוק האחריות למוצרים פגומים;

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/012_001.htm

לכן, ניסיתי להבין האם ניתן להוכיח כי התאונה נגרמה בגלל ייצור כושל של האופניים מצד חברת האופניים שיצרה אותן. פניתי למטלורג, מומחה מתכות, אליו העברתי את האופניים השבורות ובאמצעות סקירת אולטרה סאונד הוא הבחין כי נפלו פגמים במהלך ייצור האופניים.

מצורפת לנוחיותכם לינק לכתבה שפורסמה עם הגשת התביעה;

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000996742

פגיעה כתוצאה מהתקלות בעמוד בטון לא מסומן על גבי המדרכה - ד' הגיעה אלי עם סיפור של התקלות באבן שפה שהונחה על גבי המדרכה במטרה למנוע עליית מכוניות על גבי המדרכה במקום שהונמך על מנת שיאפשר עליית נכים שמתניידים בכיסא גלגלים. הנגשת המדרכה לנכים נראית כמו מטרה ראויה והרצון לשמר שהדרך תהיה פנויה לנכים אף היא בהתאם עניין ראוי לכל בר דעת.

בירור קצר שערכתי העלה כי המחוקק התקין תקן שמסדיר כיצד מייצרים מחסום בטוח לצורך מטרה ראויה זו.

המדובר בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 1 מתאריך דצמבר 2008 שעניינו "נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות". בתקן הוסבר שהוא קובע עקרונות ודרישות כלליות מינימליות לתכנון מרחבים ורכיבי בניין, על מנת שתתאפשר נגישות גם לאנשים עם מוגבלות. הובהר שהתקן חל על תכנון נגישות בסביבה חדשה אך חלקים ממנו יכולים לחול על נגישות בסביבה קיימת בהתאם לנדרש בהוראות כל דין. בסעיף 2.9.1 לתקן נקבע, ש"עצמים הבולטים לתוך דרך נגישה יהיו ללא זיזים חדים או חספוסים גסים. העצמים יהיו בעלי ניגוד חזותי לסביבתם כדי שיובחנו בקלות". סעיף 2.9.3.5 מתייחס לעצם העומד בדרך נגישה צמוד לפני הדרך כגון עציץ או מתקן המשמש לחניה או מעבר רכב ולגבי נקבע כי עליהם לעמוד בדרישות אלה – "א. גובהו יהיו 55 ס"מ מפני הדרך לפחות; ב. רוחב קודקדו יהיה 15 ס"מ לפחות; ג. הוא יהיה בעל ניגוד חזותי לסביבה לפחות ברצועה שרוחבה 6 ס"מ בהיקפו, בתחום השליש העליון שלו; ד. כאשר כמה עצמים צמודים לפני הדרך בדרך נגישה, יישמר ביניהם מעבר אחד לפחות שרוחבו החופשי לא יהיה קטן מ- 110 ס"מ".

במקרה זה, באמצעות התקן ותמונות של אופן חסימת המדרכה בעת התאונה הצלחתי להביא לד' פיצוי משמעותי בעקבות פגיעתה.

אירוע של תאונת צלילה - במספר מקרים בהם ייצגתי אנשים שנפגעו במהלך צלילות הסתייעתי בשירותיו של מומחה צלילה על מנת להבהיר לבית המשפט כיצד היה על הגורם האחראי לצלילה (המעסיק, מדריך הצלילה וכיוצא בזה) לנהוג וכיצד מחדלו גרם לתאונת הצלילה.

נפילה במדרגות - נפילה במדרגות, אף אם המדרגות נראות שלמות לחלוטין, עלולה להיגרם בשל מחדל באופן בו נבנו המדרגות. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) משנת 2008 קובעות גודל מיניאמלי של רום ושלח שלפיהם אמורה המדרגה להיבנות. במקרים מסוימים יש חובה להניח פסים מונעי החלקה במדרגות והיעדרם של הפסים יכול להוביל למצב של פיצוי במקרה של תאונה. יש מקרים בהם היעדר מעקה שמלווה את הירידה במדרגות ונותן אפשרות להסתייע בו בעת ביצוע הפעולה אף הוא יכול להוביל לזכאות של פיצוי במקרה של נפילה בעת ירידה או עליה במדרגות.

הניסיון, ידע ומומחיות בתחום נזקי הגוף שצברתי עם השנים מעניק לי יתרון אותו אני ניצלתי ואני מנצל עבור קהל לקוחותיי.

במידה ונפגעת באירוע תאונתי ואתה מעוניין לבחון אם ניתן להטיל את האחריות לנזקיך על גורם כלשהו ולהוציא בעבורך פיצוי מקסימאלי הינך מוזמן לפנות אלי, לייעוץ ללא עלות וללא מחויבות בפלאפון 0542871851.

0 צפיות