• uzeryadv

נפגעת במהלך נסיעה על אופניים - בחינת אפשרויות הפיצוי הקיימות עבורך


במהלך נסיעה על אופניים, כמו בכל פעילות ספורטיבית, עלולה לקרות תאונה שתותיר אותנו נכים ומוגבלים מבחינת התפקוד.

כמו בכל מקרה של אירוע נזק, כך בתאונת אופניים, עלינו לבחון את אפשרויות הפיצוי שקיימות לאדם לו נגרם הנזק בשלושת מישורי הפיצוי השונים: המוסד לביטוח לאומי, ביטוחים פרטיים, גורם מזיק צד ג'.

על מנת לברר את אפשרויות הפיצוי השונות בתאונת אופניים יש לתחקר את האירוע ולהבין את נסיבותיו לעומק ובכלל זה; המסגרת בה בוצעה הנסיעה על האופניים, הגורם שיצר את התאונה והיקף הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה.

תחקור ראוי ומקיף יוכל להוביל אותנו להבנה עמוקה ומשמעותית של האפשרויות להביא לפיצוי מקסימאלי עבור הנפגע.

יובהר כי במאמר זה אדון בתאונת אופניים שלא נגרמה במסגרת העבודה ואינה מזכה בהתאם בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי כנפגע בעבודה.

המוסד לביטוח לאומי

זכאות לדמי תאונה - במקרה ותאונת אופניים ארעה בנסיבות פרטיות לחלוטין ניתן לפנות אל הביטוח הלאומי על בתביעה לדמי תאונה בשווי של 75% מהשכר של הנפגע בשלושת החודשים שקדמו ליום התאונה. דמי התאונה ניתנים כאשר אדם נזקק לאחר ובעקבות תאונה לתקופת מחלה בה אינו יכול לעבוד. הזכאות לדמי תאונה מצריכה עמידה במספר תנאים מצטברים; תושבות ישראלית, גיל מתאים (גיל 18 ומעלה ועד גיל פרישה), קיומו של אירוע תאונתי שבגינו הנפגע אינו יכול לתפקד, קיומה של פניה לבדיקה בתוך 72 שעות מעת התאונה, היעדר זכאות לתשלום מגורם אחר עבור אותה תקופת מחלה.

מצורף לינק לנוחיותכם לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בו מפורטים תנאי הזכאות והיקף הזכאות של דמי התאונה. https://www.btl.gov.il/benefits/Accident_Injury/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx

זכאות לנכות כללית - בנוסף, בנוגע לפגיעה שנמשכת מעל 90 יום ולא מאפשרת חזרה מלאה לעבודה ניתן לשקול להגיש גם תביעה לנכות כללית.

מצורף לינק לנוחיותכם לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בו מפורטים תנאי הזכאות לנכות כללית.

https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%aa%20%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx

זכאות לשירותים מיוחדים - בנוסף, ככל שהפגיעה גורמת לחוסר תפקוד משמעותי ניתן לבחון הגשת תביעה לשירותים מיוחדים.

https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx

הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים הינה במקרה של אדם שזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היומיום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות) או במצב שבו אדם זקוק להשגחה למניעת סכנת חיים לעצמו ולאחר.

יובהר כי זכאות למי מהקצבאות המפורטות לעיל ולו באופן זמני יכולה להעניק לנפגע בתאונת אופניים גמלאות בהיקף של אלפי שקלים.

זכאות לקצבת ניידות והטבות ניידות - פגיעות אורתופדיות עשויות להוביל להגבלה ביכולת להתנייד ומכוח זאת אף לזכאות לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין עניין זה.

מצורף לינק לאתר המוסד לביטוח לאומי בו מפורטים תנאי הזכאות לקצבת ניידות והטבות ניידות.

https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkiO2ABhU672kpXoSPebbPGu6SXx9razPF5iW5DjbyjNgth5F6tdNhBoCnrIQAvD_BwEביטוחים פרטיים

אדם שנפגע בתאונת אופניים עשוי להיות זכאי לפיצוי מביטוחים פרטיים שרכש עבורו טרם התאונה.

ביטוח אובדן כושר עבודה/פנסיית נכות - במקרה שבו נפגע תאונת אופניים איבד את כושרו לעבוד יש לבחון את זכאותו לפיצוי הגורמים המבטחים הרלוונטיים. כיום לרובנו קיימת אפשרות לקבל פיצוי במצב של אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה המקיפה בה אנו מבוטחים. פניה לקרן הפנסיה, במקרים המתאימים, צפויה לזכות אותנו בפיצוי חודשי במצב של אובדן כושר עבודה. הגדרת נכה הזכאי לאובדן כושר עבודה הינה אדם שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו למשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים.

הזכויות של נפגע תאונת אופניים כמו גם במקרים אחרים, לקבל פיצוי במצב של אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה, קבועות בתקנון הקרן.

החל מחודש יוני 2018 בהוראת המפקח על הביטוח נכנס לתוקפו נוסח תקנון אחיד שלפיו מחויבות כל קרנות הפנסיה.

מצורף לנוחיותכם כדוגמא נוסח התקנון של קרן הפנסיה הראל פנסיה וגמל ממנו ניתן ללמוד בהרחבה על תנאי הזכאות לאובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.

https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/pension/funds/pension/doclib/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f%20%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%9f/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d%20%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d%20-%20%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c%20%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f%20%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%9f%20%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c%20%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94%20-%20%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%aa%20%d7%90%d7%95%d7%92%d7%95%d7%a1%d7%98%202019.pdf

במידה והאדם אינו מבוטח בקרן פנסיה מקיפה אלא בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה יש לדאוג לקבל עותק מתנאי הפוליסה ולבחון את תנאי הזכאות לפיצוי של נפגע תאונת האופניים בגין פגיעתו לפיהן.

ביטוח תאונות אישיות - במקרה של תאונת אופניים יש לבחון האם הנפגע היה מבוטח בעת התאונה בביטוח תאונות אישיות שמזכה אותו בפיצוי בגין פגיעתו. ביטוח תאונות אישיות עשוי לכלול מספר אפשרויות פיצוי לנפגע תאונת אופניים; פיצוי בגין שבר של עצם מעצמות הגוף, פיצוי בגין אובדן כושר עבודה תאונתי, פיצוי בגין מצב סיעודי, פיצוי בגין נכות צמיתה.

במידה ומדובר בקטין שהיה במועד התאונה תלמיד בית ספר יש להגיש תביעה גם כנגד ביטוח תאונות אישיות תלמידים בו הוא מבוטח.

העתק פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים אשר תקפה לשנת הלימודים 2020 - 2021 מצורף לנוחיותכם בלינק הבא;

https://www.ayalon-ins.co.il/files/Reshimat_Mutzarim/Teunot_Ishiyot/Old/Pol/El_Polisa_Teunot_Ishiyot_Talmidim_AUg_2020_Nagish.pdf


ביטוח בריאות - במקרה של תאונת אופניים יש לבחון האם הנפגע היה מבוטח בעת התאונה בפוליסת ביטוח בריאות. תאונת אופניים לעיתים מצריכה ניתוח, היוועצות אצל רופאים מומחים, בדיקות הדמיה יקרות, טיפולי פיזיותרפיה וכיוצא בזה. ניתן להשיג מחברת הביטוח מימון של אותם בדיקות יקרות ולחסוך בכך ללקוח עלויות כספיות ניכרות כמו גם לאפשר לו לקבל טיפול רפואי מיטבי.

ביטוח סיעודי - במקרה של תאונת אופניים שגרמה למצב סיעודי, לצמיתות או באופן זמני, יש לבחון האם הנפגע היה מבוטח בביטוח סיעודי ולדאוג לתבוע עבורו את הפיצוי המגיע לו מגורם זה.

תביעת מזיק צד ג'

בתאונת אופניים יש לבחון האם קיים גורם חיצוני שבגללו ארעה התאונה. במידה ומתברר שמדובר בגורם רשלן שהתנהלותו היא שגרמה לתאונה (במעשה או במחדל) ניתן לקבל מאותו גורם פיצוי בגין הפגיעה.

כך לדוגמא במקרה בו ייצגתי נפגע תאונת אופניים הגשתי תביעה כנגד יצרן האופניים בטענה לכשל בייצור האופניים שהוביל לכך שהלקוח נפגע בתאונה.

לינק לפרסום בנוגע לתביעה שהוגשה מצורף לנוחיותכם.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000996745

אירועים יותר שכיחים הם מצבים בהם אנשים נפגעים בתאונות אופניים בעקבות פגם במדרכה או בשביל האופניים בו נסעו.

כך לדוגמא במקרה בו ייצגתי קטין שנפגע בתאונת אופניים עקב פגם במדרכה שגרם להתהפכותו וקיבל מחברת הביטוח של העירייה סך פיצוי של כ - 360,000 ש"ח.

https://sheva7.co.il/news/140519/

על מנת שניתן יהיה להגיש את התביעה כנגד מזיק צד ג' בתאונת אופניים קיימת חשיבות לפניה לעורך הדין סמוך ככל הניתן לאירוע התאונה על מנת שניתן יהיה לאסוף את הראיות בנוגע לנסיבות התאונה. גביית עדויות בסמוך לאחר התאונה, קבלת תמונות של מקום התאונה, קבלות בנוגע להוצאות רפואיות וכיוצא בזה, יסייעו מאוד להצלחת התביעה.

נפגעת בתאונת אופניים ואתה מעוניין לבחון את זכויותיך - הינך מוזמן לפנות אלי לייעוץ ללא עלות וללא מחוייבות בפלאפון שמספרו: 0542871851.