• uzeryadv

נפגעתם במהלך תיקון של קלקול ברכב שארע במהלך הנסיעה – מתי תהיו זכאים לפיצוי מביטוח החובה?

עודכן: 17 במרץ 2021

מתי פגיעה שארעה במהלך טיפול דרך תחשב כתאונת דרכים המזכה בפיצוי מביטוח החובה של הרכב?

במאמר זה ריכזתי עבורכם הסבר בנוגע למבחנים שיצר בית המשפט בנוגע להכרה בתיקון קלקול ברכב כמזכה בפיצוי מביטוח החובה.


המונח "תאונת דרכים" מוגדר בסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים במילים הבאות;

"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

שימוש ברכב מנועי מוגדר במילים הבאות;

"נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד"


היסודות הנדרשים כדי שפעולה תיחשב כטיפול דרך הינם שלושה;

המבחן הגאוגרפי – לפיו נדרש כי הטיפול או התיקון יתרחש בדרך דהיינו: מרגע העלייה לרכב למטרת הנסיעה ועד לירידה ממנו בסיומה. כלומר, אם הטיפול נעשה בבית או בחצרים של מקום העבודה הוא אינו עונה על ההגדרה של "טיפול דרך". היות האירוע פתאומי – כדי שטיפול ייחשב כטיפול דרך עליו להתבצע עקב אירוע פתאומי והמדובר בפעולה הכרחית כדי לאפשר את הנסיעה.

מבחן המהות - עניינו בסוג הטיפול שבוצע ברכב. לפי מבחן זה מדובר בטיפול ותיקון שנוהגים לעשות בדרך ולא נזקקים בו בדרך כלל למוסכים או לבעלי מקצוע. כך למשל, החלפת גלגל, מילוי מים, הוספת שמן, החלפת נורה הם טיפולים ותיקונים שנהגים נוהגים לעשות בעצמם ולא נזקקים בהם למוסכים דווקא.

מבחן הזמן - קיים צורך בקיומה של סמיכות זמנים בין הטיפול לפעולת הנסיעה. לגבי מבחן זה יובהר כי גם תקלה פתאומית יכול ותתרחש שלא בסמכיות לזמן הנסעיה או למהלך הנסיעה.

בנוסף לתנאים אלו נדרש שתיקון או טיפול הדרך יתבצע ברכב עצמו או באחד מרכיביו.


בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט העליון נדון מקרה של נהג משאית שנפגע במהלך קשירת חבל שהחזיק את המטען שהועמס על משאיתו והשתחרר.

הנהג ביקש מבית המשפט להכניס את המקרה לגדרי שימוש של "טיפול דרך" שכלולים בהגדרת המשנה של "שימוש ברכב מנועי". הנהג טען שקשירת המטען הכרחית לצורך הנסיעה ונעשית בסמוך לה ונועדה למניעת הסיכון התחבורתי ולכן עונה על הגדרת "טיפול דרך" ויש לראות בה חלק מפעולת הנסיעה ברכב.

בית המשפט דחה את טענת הנהג וקבע כי קשירת המטען על גבי משאית לקראת הנסיעה אינה יכולה להיחשב "נסיעה ברכב" כמשמעות מונח זה הגדרת המשנה של "שימוש ברכב".

בית המשפט מסביר כי קשירת המטען לא משמשת חסם פיסי המונע מהרכב להתחיל בנסיעה.


במקרה אחד נהג משאית שסייע בהעמסת מדפים שנשמטו ממשאית של חברו ונפל מהמשאית ונפצע דחה בית המשפט את דרישתו להיות מוכר כמי שביצע שימוש ברכב המזכה אותו בפיצוי מביטוח החובה. אף שם חזר בית המשפט על המבחנים בנוגע לתיקון דרך לפיהם; המדובר בטיפול או תיקון שהתרחש בדרך. מדובר בטיפול שנדרש לו בשל אירוע פתאומי, בסמיכות לפעולת הנסיעה או במהלכה. מדובר בטיפו ל בתקלה שלא מצריכה טיפול של איש מקצוע. מדובר בתיקון שהתבצע ברכב עצמו או אחד מרכיביו.

בית המשפט דחה את דרישתו של נהג המשאית להיות מוכר כנפגע בתאונת דרכים ולפיצוי מביטוח החובה.


במקרה נוסף, נדון עניינו של נהג משאית שנפגע כאשר ניגש להזיז חלק שבלט מארגז המשאית בו נהג לאחר שהחל את נסיעתו.

בית המשפט קיבל את טענת הנהג לפיה יש לראות בו כמשתמש ברכב ויש לראות בפעולה שלו כ"טיפול דרך". בית המשפט קובע כי טיפול בחלק מן המטען שהשתחרר במהלך הנסיעה ובלט מארגז המשאית נועד להסיר סיכון תחבורתי ולכן יש לראותו כטיפול ברכב עצמו או באחד מרכיביו ואין להשוותו להסרת מכשול המוטל על הדרך. בית המשפט מציין כי אומנם אין מדובר בתיקון של הרכב עצמו, אולם מדובר בטיפול ברכב במובן הרחב של מונח זה.


במהלך 15 השנים בהם אני מייצג נפגעי תאונות דרכים נלחמתי בכך שהם יוכרו כנפגעי תאונות דרכים ויקבלו את הפיצוי המגיע להם מביטוח החובה.

נפגעתם בתאונה שארעה בעת ניסיון לתקן קלקול ברכב שארע במהלך נסיעה מוזמנים לפנות אלי לשיחת ייעוץ, ללא עלות, בפלאפון: 0542871851.
אליסן דהן נ אריה חב' לביטוח
.doc
Download DOC • 137KB

חסן נביל נ הדר חברה לביטוח
.doc
Download DOC • 116KB

הראל חברה לביטוח נ רבו ספנייב
.doc
Download DOC • 73KB