• uzeryadv

מחשבות בעקבות הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית שגרמה ל"לידה שקטה"

המקרים בהם אני מייצג בני זוג שעברו "לידה שקטה" מוות של עובר ברחם כתוצאה מרשלנות רפואית הם המקרים הכי קשים בעבורי רגשית.


כמו בכל תיק רשלנות רפואית כעורך דין אתה נדרש לשחזר עם הלקוחה את המאורעות שהובילו לאסון.

הצורך לשחזר עם הורים, עם האם, את הסיטואציה האיומה של פרידה מילד שטרם הכירו, הצורך לחזור עם האם אל שלבי ההיריון שלא הבשילו ללידת עובר חי הינה חוויה מטלטלת עבורי.


אחרי שאני מקבל את הערכת המומחה שקובעת, שאכן הייתה רשלנות והיה פספוס שגרם למות העובר ברחם, אני מקיים פגישה עם הלקוחות. מדובר בצומת נוספת רגישה בה מצד אחד אתה מרגיש סיפוק מכך שהמחשבה שלך שיש אפשרות להעניק למשפחה פיצוי הייתה נכונה ומצד שני אתה חש את הכאב של הלקוחות שהמחשבה שהיה ניתן להציל את העובר מקבלת ביסוס.


התיקים הללו מכונים תיקי "לידה שקטה", מונח רפואי שמתייחס למצב בו עובר נפטר בבטן אימו ויש להוציא אותו מבטנה בתהליך דמוי לידה. המונח בא לאבחן לידה בה נולד תינוק חי שעם יציאתו בוכה, עושה רעש שמסמן שהוא בחיים. המונח כל כך מטעה כי זה לא שבאמת אין בכי אלא שהבכי רק עובר מהתינוק לאם ולאב.

בכי שמסמן חיים מוחלף בבכי שמבטא צער על אובדן.

אני סבור שיש לקרוא תיגר על המונח "לידה שקטה" ולטעמי יש להחליף הן את המילה לידה והן את המילה שקטה במילים אחרות.

לטעמי יש להשאיר את המילה לידה רק למצב בו נולדים חיים חדשים ולסיטואציה טבולה בצער זו בה העובר מת ברחם אימו יש לייחד מונח אחר, שונה.


השבוע הגשתי תביעה נוספת כזו, תביעת עובר שנפטר ברחם אימו. בשבוע שעבר ישבתי עם ההורים על כתב התביעה, לוודא שהסיפור, כפי שרשמתי בכתב התביעה משקף את החוויות שהם עברו, מגלם ולו במשהו את הרגשות שלהם.

בפגישה איתם אני רואה את הדילמה בעיניים שלהם כאשר, מצד אחד הם אינם מעוניינים לחזור לימים הנוראים ההם, בעד שום סכום בעולם. מצד שני הם רואים בהליך המשפטי משום מאבק בשם חיים שלא הספיקו להגיע לעולם.

אני מצד אחד מנסה לשכנע אותם שהמחיר שווה מצד שני אני מודע לכך שלא אוכל להחזיר חיים לכל היותר אוכל לתת להם פיצוי כספי שיהווה בבחינת נחמת פרוטה (תהיה הפרוטה גדולה ככל שתהא).


אני מאמין, שבנוסף לידע המקצועי שצברתי תפקידי כעורך דין להעניק למשפחה את המשענת הרגשית כדי לסייע להם במעמסה הרגשית העצומה שההליך דורש וכדי יוכלו לשאת את העובדה שדבר שאין לו מחיר מקבל כימות כספי.


במהלך השנים צברתי ניסיון במספר רב של תביעות רשלנות רפואית שהגשתי בעקבות "לידות שקטות". כאשר לקוחות כאלו מחליטים לעבור את התהליך איתי אני חש, יותר מבמקרים אחרים, תחושת שליחות וחובה לספר את סיפורם בצורה הטובה ביותר.