• uzeryadv

מאחד יוצא חמישה - פגישה עם לקוחה כדוגמא לחשיבות בהבנת מקורות הפיצוי!

פגישה עם לקוחה שהגיעה לצורך ייעוץ בעניין אחד הפכה בין רגע לפתיחת חמישה אפיקים שונים שיכולים להוביל לפיצוי משמעותי עבורה ועבור משפחתה!

ב' הגיעה למשרדי לאחר שהחליקה במדרגות כתוצאה מעבודות ניקיון שלא סומנו כמו שצריך במטרה לתבוע את חברת הניקיון של הבניין על רשלנות שגרמה לה לנכות.


במהלך הפגישה התברר לי שבעלה נפטר לפני כ – 12 שנים כתוצאה מסרטן הקיבה. בירור יותר מעמיק העלה שהבעל עבד עד למחלתו בבסיס צבאי תוך שהוא חשוף לאסבסט.

לאור העובדה שקיים קשר הסיבתי מוכח בין מחלת סרטן הקיבה לבין עבודה בחשיפה לאסבסט קבענו לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי שצפוי להכיר בה כזכאית לקצבת תלויים באופן שיגדיל את התשלום החודשי שהיא מקבלת מביטוח לאומי בכ – 5,000 ₪ נוספים.


בנוסף, התברר לי בפגישה שהבן שלה בן ה - 28 סובל ממחלת נפש שהתפרצה לאחר מות האב אבל עוד בתקופה שהיה זכאי לקצבה מקרן הפנסיה של בעל המנוח.

ילד זכאי לפנסיית יתום עד גיל 21 ואולם אם מדובר בילד שניתן לקבוע שהיה נסמך על שולחנו של אביו אף מעבר לגיל 21 הזכאות לקצבה מקרן הפנסיה היא כל חייו.

לכן, סיכמנו שאפנה אל קרן הפנסיה כדי להכיר בזכאותו של הבן לקצבה כבן עם מוגבלות שנסמך על שולחנו של המנוח באופן שצפוי להעניק לו קצבה חודשית נוספת בשווי של כ – 1,500 ₪.


אותו ילד מקבל היום קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי ואולם, מעבר לנכותו הרפואית, בעקבות מחלת הנפש הוא אינו מסוגל לכלכל את עצמו ולבצע פעולות יומיומיות, לא מסוגל להכין לעצמו אוכל, נמצא במצבים של אפתיה שגורמת לו לשכב כל היום במיטה, לא להיות מודע לצורך לצחצח שיניים, להסתרק, להתקלח וכמובן שאינו מסוגל לבצע סידורים וקניות.

נכה שאינו מסוגל לתפקד זכאי המוסד לביטוח לאומי, מעבר לקצבת הנכות הכללית, אף לקצבת שירותים מיוחדים.

סיכמנו שאפנה לביטוח הלאומי כדי להכיר בבנה כזכאי לקצבת שירותים מיוחדים באופן שיעניק לו עוד אלפי שקלים בחודש למימון מחייתו.


מעבר לזה, התברר לי שבמועד התאונה (אותה החלקה במדרגות) היא הייתה מבוטחת בפוליסת ביטוח תאונות אישיות אותה ביטלה לאחר שהתאונה קרתה. הבהרתי לה שגם אם הפוליסה בוטלה ובלבד שהייתה בתוקף במועד התאונה ניתן עדיין לתבוע מחברת הביטוח פיצוי על הנכות שנגרמה לה ולהשיג בעבורה סכום חד פעמי נוסף בהיקף מוערך של כ – 50,000 ₪.


אז לסיכום,

אישה שבאה לייעוץ לעניין מסוים ועם הקשבה, אוזן מקצועית ומומחיות בכל מקורות הפיצוי, נפתחו עבורה ארבעה מקורות פיצוי נוספים שהיא כלל לא הייתה מודעת להם ואמורים לתת לה רווחה כלכלית.


מעוניינים לבדוק אם גם לכם יש זכאות לכספים שאינכם מודעים להם מוזמנים להתקשר אלי, לשיחת ייעוץ ללא עלות, בפלאפון: 0542871851.