• uzeryadv

הכרה בהתפרצות סכרת כפגיעה בעבודה – קבלת פיצוי מהביטוח הלאומי

עודכן: 23 במרץ 2021

מתי המוסד לביטוח לאומי מכיר במחלת סוכרת כתאונת עבודה אשר מזכה בפיצוי ועומדת בתנאי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995?

על מנת להכיר בהתפרצות סוכרת יש להוכיח שקיים סיכוי סביר שדחק חזק פיזי או נפשי גרם להתפרצות המחלה או החמרתה.

בהליך שנוהל במסגרת ב"ל (ת"א) 60048-01-17 ארנון אפק נ' המוסד לביטוח לאומי מדובר היה במנכ"ל משרד הבריאות שטען שעקב אירועים חריגים בעבודה התפרצה מחלת הסוכרת בגופו.

מר אפק הצטייד בתביעתו בחוות דעתם של פרופ' שיינפלד ופרופ' רפפורט מהן עלה כי הוא היה נתון בעוצמות סטרס יוצאות דופן בתקופה שקדמה למחלה והם הגורם הבלעדי להתפרצות מחלת הסוכרת אצלו.

בית הדין מינה מומחה מטעמו אשר קבע כי סיכוי סביר שהאירועים החריגים בעבודתו של מר אפק החמירו את הסוכרת שכן דחק נפשי או פיזי מסוגל להוות הדק להתפרצות סוכרת ולהחמירה.

המומחה שמונה על ידי בית הדין נסמך בעניין על רוב המומחים בשטח הסוכרת ביניהם המועצה הלאומית לסוכרת בישראל אשר פרסמה בעניין מסמך בשנת 2016 אשר קרוי דוח רפפורט.

במקרה אחר – בל (ת"א) 45806-11-16 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי נדון בעניינו של בעלים של חברת בוטיק שמספקת שירותי פיתוח תוכנה שטען שלחץ חריג בעבודה שנבע מביקורת של מס הכנסה גרם לו לירידת משקל, ראיה שנפגעה ובסופו של דבר לסוכרת מסוג 1.

בעניינו של העובד הזה, אחרי שפקיד התביעות דחה את דרישתו להכיר במחלת הסוכרת כמי שהתפרצה על רקע תאונת עבודה ולכן הוגשה תביעה בעניין לבית הדין.

בית הדין מינה מומחה מטעמו לקבוע בשאלה האם עקב אותו אירוע דחק התפרצה מחלת הסוכרת.

המומחה קבע כי סביר להניח שאלמלא האירוע החריג בעבודה הופעת מחלת הסוכרת הייתה נדחית לפרק זמן מאוחר יותר.

המומחה מציין כי לעיתים מחלת הסוכרת תופיע בסמוך לאחר הדחק הנפשי ולעיתים לאחר מס' ימים, שבועות או חודשים.

המומחה הוסיף כי קיימת אפשרות של התפתחות סוכרת מסוג 2 אצל מבוגרים אחר סטרס קשה. עם זאת, גם לסוכרת מסוג 1 יש קשר אימונולוגי מתפתח באופן תת קליני במשך זמן רב עד שמספר התאים המייצרים אינסולין יורדים מתחת לסף מסוים ואז מתפתחת סוכרת קלינית. עיתוי התפתחות סוכרת קלינית לפעמים נקבעת על ידי גורם דחק כמו זיהום או כמו דחק נפשי חזק והדבר מקובל על ידי כל המומחים בשטח ובכל הספרים על הסוכרת.

אומנם סוכרת מסוג 1 מתפתחת במשך זמן רב במצב תת קליני (חלק זה אינו קשור לסטרס) אבל ההתפרצות כן יכולה להיות נגרמת על ידי הדחק.

בית הדין מציין כי אכן קיימת מחלוקת באשר לקיומה של אסכולה רפואית התומכת בקשר הסיבתי בין סוכרת בכלל לבין דחק נפשי.

עם זאת, נראה שהדעה השולטת היום היא שניתן להכיר בקשר כאמור בנסיבות המתאימות.

בית הדין מציין כי וועדה מקצועית בראשות פרופ' מיכה רפפורט שמונתה בשנת 2016 על ידי המועצה הלאומית לסוכרת סיכמה כי דחק נפשי אינו מהווה את המחולל הראשוני למחלת הסוכרת אך בנסיבות מסוימות יכול דחק נפשי מקדים לשמש כגורם "הדק" (להבדיל מגורם מחולל ראשוני) לפריצה של סוכרת או להחמרתה. באותו דוח וועדה נרשם כי ספרות רפואית איכותית ועדכנית מצביעה בבירור על קשר חזק מדרגה A (קשר לשיבוש רמות סוכר) או B (קשר להתפרצות סוכרת) בין דחק נפשי מקדים ופריצת סוכרת מסוג 1. כדי להעריך נכונה את תפקידו היחסי של דחק נפשי מקדים כ"גורם הדק" בפריצת סוכרת יש להעריך בזהירות רבה ביותר כל מקרה לגופו, תוך שקילת מכלול הגורמים המעורבים. מידת הקשר בין דחק נפשי מקדים ופריצת מחלת הסוכרת קשורה למאפיינים אישיים ונסיבות האירועים של כל חולה וחולה.

קביעה פרטנית מבוססת של קשר זה מבוססת על בירור הנסיבות שחייב לכלול;

א. שלילת נוכחות סוכרת קודמת.

ב. שלילת גורמי הדק אחרים לפריצת המחלה.

ג. נוכחות או היעדר של גורמי סיכון נוספים לפריצת סוכרת.

ד. הערכה של עוצמת הדחק האובייקטיבית והסובייקטיבית.

ה. סמיכות בזמן בין תקופת הדחק לפרוץ המחלה.

וועדת רפפורט קבעה כי מחלת הסוכרת מתפרצת עקב צרוף של נטייה מולדת (גנטית, משפחתית ולעיתים רבות לא ידועה) יחד עם גורם סביבתי נוסף המשמש כגורם הדק המביא להאצת ההליך ולהתפרצות המחלה. גורם זה יכול לשבש את איזון רמות הסוכר במחלת סוכרת ידועה. אין מחלוקת שדחק גופני כמו טראומה, היריון, מחלה זיהומית/דלקתית, תרופות מסוימות, הפסקת פעילות גופנית ו/או עלייה ניכרת במשקל יכולים לשמש גורם הדק לפריצת סוכרת או שיבוש באיזון רמות הסוכר. הקשר בין דחק נפשי לשיבוש באיזון סוכרת ידוע ומוסכם גם הוא. יחד עם זאת הקשר בין דחק נפשי מקדים ופריצת סוכרת מסוג 1 ו 2 עדיין מצוי במחלוקת.

מסקנת הוועדה באשר לקשר בין דחק נפשי במהלך שירות צבאי כ"גורם הדק" לפריצת סוכרת הייתה שיש להכיר בקשר סיבתי בשני "תסריטים";

האחד כאשר אירוע דחק קשר ארע במהלך 3 החודשים שקדמו לפרוט הסוכרת מסוג 1 ואלו השני קשר בין משך השירות הצבאי לפרוץ הסוכרת גם בהיעדר אירוע חריג ממוקד.

בית הדין מסכם וקובע כי ספרות איכותית ועדכנית מצביעה בבירור על קשר חזק מדרגה A או B בין דחק נפשי מקדים ופריצת סוכרת מסוג 1 או 2 ו/או שיבוש באיזון סוכרת קיימת.

לאור זאת מקבל בית הדין את דרישת העובד להכיר במחלת הסוכרת כפגיעה בעבודה המזכה אותו בגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי.

הוכחת קשר בין התפרצות סוכרת לבין אירוע חריג בעבודה דורשת הכרת הנסיבות בהן הביטוח הלאומי מכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה, הספרות המקצועית והפסיקה שקיימים בעניין, ומחייבת ייעוץ וייצוג על ידי עורך דין המתמחה בתחום.

במהלך שנות עבודתי עסקתי ועודני עוסק בייצוג עובדים אצלם התפרצה מחלת הסוכרת על רקע אירוע חריג בעבודה והכרה בזכאותם לפיצוי מהביטוח הלאומי על רקע מחלתם.

לבחינת האפשרות להכיר בזכאות לתגמול מהביטוח הלאומי עקב התפרצות סוכרת בשיחת ייעוץ, ללא עלות, בפלאפון : 0542871851.

דוח רפפורט
.pdf
Download PDF • 467KB

ישיבת המועצה הלאומית לסוכרת 6.9.16
.pdf
Download PDF • 461KB


פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי
.doc
Download DOC • 204KB

ארנון אפק נ' המוסד לביטוח לאומי
.doc
Download DOC • 119KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתי תוכר פגיעה במהלך פעילות נלווית לרבות נופש שאורגן על ידי העבודה כפגיעה בעבודה שמזכה בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי? במאמר זה ריכזתי עבורכם את המבחנים שנקבעו בפסיקה בנוגע להכרה בפעולה נלווית לרבות נופש