• uzeryadv

הכרה בבקע טבורי כפגיעה בעבודה

בקע טבורי עשוי להיות מוכר כפגיעה בעבודה אם ניתן להוכיח שנגרם כתוצאה מתאונת עבודה.

כך אם הבקע הטבורי נגרם כתוצאה מהרמת משקל כבד באופן יוצא דופן הרי שיש קשר סיבתי בין האירוע התאונתי לבין הליקוי הבריאותי.

אם יוכח שהבקע נגרם כתוצאה מהמאמץ הגופני הלא שגרתי ביום אירוע התאונה ניתן להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה שמזכה בפיצוי מהביטוח הלאומי.

עניין ההכרה בבקע טבורי כנובע מתאונת עבודה נדון בעניין במסגרת ב"ל (ת"א) 11032-02-17 אורן קורקט נ' המוסד לביטוח לאומי.


קורקט נ' המוסד לביטוח לאומי
.doc
Download DOC • 99KB

בית הדין קיבל את תביעת העובד לאחר שהוכח בפניו שאכן ארעה תאונת עבודה ושוכנע שבמועד התאונה העובד הרים משקל חריג. במסגרת הדיון מונה מומחה רפואי שקבע שבסבירות של מעל 50% קיים קשר סיבתי בין האירוע התאונתי לבין הבקע הטבורי.

במהלך הדיון ניסה המוסד לביטוח לאומי להיתלות בחקירה של העובד שנערכה לאחר הגשת דרישתו להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה כדי לדחות את תביעתו. במסגרת אותן חקירות ושאלון שמילא התובע הוא לא ציין ולא הדגיש כי המשקל שנשא היה משקל חריג לעומת המשקלים שנשא מדי יום.

בית הדין דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי תוך שהוא מציין כי התרשם שהעובד לא בקיא בהלכות טפסים ופרוצדורות ולכן לא העלתה על דעתו שהיעדר הפירוט ייזקף לחובתו וישמש כעדות לכך שבדה מליבו את האירוע התאונתי.

יובהר כי בניגוד לבקע מפשעתי, שלגביו קיימת, בהתאם לסעיף 40 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח 1968 חובה לפנות לרופא במסגרת 72 שעות ממועד התאונה, בבקע טבורי המגבלה הזו לא קיימת.

כך נקבע במסגרת הנחיות פנימיות של המוסד לביטוח לאומי נפגעי עבודה/196 מיום 18.7.2004.


בקע טבורי כתאונת עבודה_ הנחיות המוסד לבי
.
Download • 161KB


באותן הנחיות קבע המוסד לביטוח לאומי שאומנם תהליך הופעת הבקע הטבורי דומה לתהליך הופעת הבקע המפשעתי אך הכללית שנקבעו לעניין זה בחוק הביטוח הלאומי אינם חלים על בקע טבורי אלא רק על בקע טבורי.

המוסד לביטוח לאומי מציין באותו חוזר כי הופעת בקע טבורי תיבחן לפי הוראות החוק ככל תאונה אחרת.

פסק הדין, אף שקיבל בסופו של דבר את תביעתו של העובד להכיר בבקע הטבורי כפגיעה בעבודה מבהיר עד כמה יש חשיבות לפנות לעורך דין, טרם פניה לביטוח הלאומי, על מנת למלא את הטפסים בצורה טובה ולהימנע מצורך בהליך משפטי בבית הדין לעבודה.

נפגעתם בתאונת עבודה, לייעוץ ראשוני ללא עלות, מוזמנים לפנות אלי בשיחת טלפון בפלאפון 0542871851
פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתי תוכר פגיעה במהלך פעילות נלווית לרבות נופש שאורגן על ידי העבודה כפגיעה בעבודה שמזכה בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי? במאמר זה ריכזתי עבורכם את המבחנים שנקבעו בפסיקה בנוגע להכרה בפעולה נלווית לרבות נופש