• uzeryadv

ביטוח סיעודי - דע זכויותיך

לרובנו קיים ביטוח שנותן מענה במצב בו, חלילה, איננו יכולים לתפקד באופן עצמאי ואנחנו זקוקים לעזרת הזולת כדי לקום מהמיטה, להתרחץ, להתלבש או ללכת באופן עצמאי.

פוליסת הביטוח הרלוונטית למקרה זה הינה פוליסת הביטוח הסיעודי. ככלל הפוליסה מעניקה פיצוי חודשי במצב בו איבדנו את היכולת לתפקד. קיימות פוליסות מסוג

שיפוי אשר מעניקות החזר כספי בגין שכירת שירותיו של מטפל.

בין המבוטח לבין חברת הביטוח נכרת הסכם מסוג חוזה ביטוח שלפיו המבוטח התחייב לשלם מדי חודש סכום כסף לחברת הביטוח (פרמיה) ובתמורה חברת הביטוח התחייבה לשלם למבוטח פיצוי במצב בו הפך להיות סיעודי. 

טעות נפוצה של מבוטחים היא לחשוב שאם שילמת שנים את הסכום החודשי בצורה מסודרת, ועמדת בהתחייבות שלך בהסכם חברת הביטוח אמורה לבצע את חלקה ואין כל צורך במעורבות של גורם אחר.

חוזה הביטוח, כמו כל חוזה, נתון לפרשנות וחברות הביטוח מנסות לפרש אותו לטובתן באופן שיגביל את חובתם על פיו ויצמצם את זכאות המבוטח לפיצוי. 

לכן, כאשר באים לדרוש פיצוי מחברת הביטוח – להפעיל את פוליסת הביטוח – יש להצטייד בעורך דין שמומחה בפרשנות של פוליסת הביטוח, ידע לשכנע את חברת הביטוח שהפרשנות שיש לתת לחוזה הביטוח מחייבת מתן פיצוי וימנע אפשרות שחברת הביטוח "בשיטת מצליח" תאמץ פרשנות שגויה ותגרור אותך, האדם הסיעודי, להליך משפטי ארוך ויקר.

חברות הביטוח מנצלות את העובדה שכאשר אדם הופך להיות סיעודי הוא נמצא במצב של מצוקה כספית, שכן הוא זקוק בדחיפות לפיצוי החודשי כדי לממן עלויות סיעוד, הוצאות רפואיות וכיוצא בזה, ובנוסף הוא חולה ומבוגר וחלש מדי להתמודד לבד עם המכשולים הטכניים, הבירוקרטיים שמנסה חברת הביטוח להציב בדרכו לקבל פיצוי.

לכן, ההמלצה שלי היא לפנות אל עורך דין ולקבל ייצוג עוד לפני שפנית לחברת הביטוח כדי לדאוג לייצר תמונת ראי נכונה שמתאימה לתנאי הפוליסה של מצבך, כדי לנהל מו"מ ענייני ויעיל מול חברת הביטוח שיוביל לפיצוי מוקדם ככל הניתן, כדי למנוע אפשרות של דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח וגרירה להליך משפטי שעלול לקחת שנים.

גיבוש התיק הרפואי שיוצג בפני חברת הביטוח, דוחות של ביטוח לאומי, הכנה לפני הפגישה של הבודק מטעם חברת הביטוח, והידיעה של חברת הביטוח שדחייה תוביל להגשת תביעה לבית המשפט מסייעים מאוד להביא למצב  של פיצוי ולהסרת כל ספק מעל זכותו של המבוטח להיות מוכר כסיעודי.

הייצוג המשפטי בהליך מסוג זה הינו באחוזים מתוך תוצאה כלומר עד לקבלת הפיצוי לא תישא בעלות שכר טרחה ורק אם תהיה תוצאה, ומתוך התוצאה בפועל, ייגבה שכ"ט.

מעוניין לדעת יותר על זכויותיך במצב סיעודי אנא פנה אלי, לשיחת ייעוץ ללא עלות בפלאפון: 0542871851.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קיימות 4 הנחות שגויות נפוצות בפנייה לביטוח הסיעודי של מבוטחים שפונים ללא מעורבות של עורך דין לקבל פיצוי מחברת הביטוח; א. מצב רפואי קשה מבטיח פיצוי. ב. הכרה של המוסד לביטוח לאומי בתביעה לסיעוד מב