Medical form with stethoscope

רשלנות רפואית

דע את זכויותיך. טיפול רפואי, גם אם מוצג כקל ופשוט, עלול לגרום לך המטופל לפגיעה גופנית אשר בנסיבות המתאימות יכולה לזכות אותך בפיצוי כספי. הדרך לקבל פיצוי בעקבות טיפול רפואי שגרם נזק גוף או לפגיעה נפשית הינה באמצעות הגשת תביעה אזרחית כנגד הגורם המטפל – תביעת רשלנות רפואית. על מנת להוכיח תביעת רשלנות רפואית, יש להראות שהתקיימו שלושה יסודות בסיסיים בתביעת נזיקין: רשלנות, נזק וקשר סיבתי בין הנזק לבין הרשלנות.

 

הוכחת תביעת רשלנות רפואית נעשית באמצעות חוות דעת של רופא מתאים בתחום שבה מוסבר כיצד ככלל מבוצעת הפרוצדורה הרפואית, מהו הסטנדרט הרפואי הנהוג, באיזה אופן חרג הצוות הרפואי מהסטנדרט הרפואי הנהוג ומדוע אותו מחדל יצר את נזק הגוף.

 

במהלך השנים הרבות בהן אני עוסק בתחום הרשלנות הרפואית, ניהלתי ואני מנהל בהצלחה מאות תביעות עבור לקוחותיי שקיבלו סכומי פיצויי גבוהים. יצרתי ידע ומומחיות בניהול הליכים משפטיים מול חברות הביטוח של בתי החולים וקופות החולים, יצרתי קשרים עם רופאים מומחים שמשמשים לי כעזר עבור לקוחותיי. אשמח לרתום את הידע והניסיון שצברתי משך 15 שנות עבודתי כעורך דין בניהול הליכים משפטיים מול קופות החולים ובתי החולים על מנת להוביל אותך, הנכה שנפגע בעקבות טיפול רפואי רשלני, למקסימום הפיצוי המגיע לך.

 

שכר הטרחה בתביעות רשלנות רפואית הינו אחוזים מתוך תוצאה בלבד ולא תידרש לשלמו טרם קבלת הפיצוי לידיך.