Physical Therapist

ביטוח תאונות אישיות

אנשים רבים רוכשים ביטוחים פרטיים באמצעות סוכני ביטוח או ישירות מחברות הביטוח ובעת שהם נפגעים בתאונה הם אינם מודעים לזכאותם לפיצוי ואף אם כן לא מצליחים לקבל את הפיצוי המגיע להם מחברת הביטוח.

 

ביטוח תאונות הינו ביטוח שמעניק פיצוי במצב בו אירוע תאונה גרם לך המבוטח לנזק גוף. הן רכיבי הכיסוי והן היקף הפיצוי בכל רכיב משתנים בהתאם לתנאי הפוליסה אותה רכשת. ככלל, הרכיבים העיקריים המצויים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות הינם: פיצוי במצב של נכות תאונתית, פיצוי במצב של אובדן כושר עבודה תאונתי, פיצוי בגין שבר שנגרם כתוצאה מתאונה, פיצוי במצב סיעודי בעקבות תאונה, פיצוי במקרה של כוויות שנוצרו כתוצאה מתאונה ופיצוי בגין מוות כתוצאה מתאונה.

 

תנאי מקדים לבחינת היקף הזכאות שלך כמבוטח הינו שאכן נפגעת כתוצאה מתאונה ונזק הגוף שלך לא קשור למצב של תחלואה טבעית. במידה והוכח אירוע תאונתי נבחן היקף הפיצוי המגיע לך, הנכה, בעקבות התאונה – היקף הנכות, תקופת אי הכושר שנדרשת לה בעקבות התאונה או הצורך הסיעודי וכיוצא בזה.

 

כעורך דין בעל ניסיון של 15 שנה בניהול משא ומתן עם חברות הביטוח השונות צברתי ידע ומומחיות שמשמשים אותי כדי להגדיל את הפיצוי המגיע ללקוחותיי מחברות הביטוח וכדי לוודא שאכן הם מקבלים את מלוא הפיצוי בכל רובד אפשרי.

 

שכר הטרחה בתביעות מול חברות הביטוח הינו אחוזים מתוך תוצאה בלבד ולא תידרש לשלמו טרם קבלת הפיצוי לידיך.