old couple

ביטוח סיעודי

לרובנו קיים ביטוח שנותן מענה במצב בו, חלילה, איננו יכולים לתפקד באופן עצמאי ואנחנו זקוקים לעזרת הזולת כדי לקום מהמיטה, להתרחץ, להתלבש או ללכת באופן עצמאי. פוליסת הביטוח הרלוונטית למקרה זה הינה פוליסת הביטוח הסיעודי. ככלל הפוליסה מעניקה פיצוי חודשי במצב בו איבדנו את היכולת לתפקד.

 

הפוליסות דורשות מצב בריאותי ותפקודי ירודים של המבוטח שאינם מאפשרים לו לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של שלוש מתוך שש פעולות; אכילה ושתייה, מעברים, רחצה, להתלבש ולהתפשט, ניידות ושליטה על הסוגרים. במידה והמבוטח מוגבל בצורה משמעותית בלפחות 3 מתוך 6 הפעולות המנויות לעיל הוא זכאי לפיצוי חודשי מפוליסת הביטוח. כחלופה להגבלה בשלוש מתוך שש הפעולות הללו מוגדר אדם כסיעודי בהתאם לפוליסה במצב של תשישות נפש שיוצרת סכנה להותרת הנכה לבד.

 

בהליך מול ביטוח סיעודי קיימת חשיבות יתרה לקבל את הפיצוי מהר ככל הניתן כדי לממן באמצעותו איכות חיים טובה במצב הבריאותי הקשה. חברות הביטוח נוהגות לנסות ולהתחמק ממתן פיצוי באמצעות בדיקה לא הוגנת או הפעלת חוקרים תוך ניצול חוסר הידע שלך, המבוטח, בנוגע לזכויותיך.

 

מסיבה זו מומלץ להיות מיוצג על ידי עורך דין כבר בפניה הראשונה אל חברת הביטוח. אשמח לרתום את הניסיון והידע שצברתי משך 15 השנים בניהול הליכים משפטיים בתיקי סיעוד מול חברות הביטוח השונות כדי להעניק לך את הפיצוי המגיע לך מחברת הביטוח.