Wheelchair Accessibility

ביטוח לאומי | נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי מעניק לך כאזרח זכות לקצבה חודשית מסוג – נכות כללית במצב בו חלית או נפגעת. כדי לבחון את זכאותך לקצבת נכות כללית עליך להגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי שלאחריה תיבדק זכאותך.

 

תנאי סף לבחינת זכאותך לנכות כללית הינה שאינך משתכר מעל 60% מהשכר הממוצע במשק (כ – 6,331 ₪). במידה ועברת תנאי סף זה תעמוד בפני וועדות רפואיות שיקבעו את היקף הנכות הרפואית ממנה אתה סובל ואת דרגת אי הכושר.

 

ככלל, על מנת לקבל קצבת נכות כללית יש לשכנע את הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי שנכותך הרפואית עומדת על לפחות 40% (כאשר אחד מהליקויים הינו בהיקף של 25% נכות) או 60% (כאשר אין פגיעה ששווה כשלעצמה 25% נכות). לאחר מכן, יש לשכנע את וועדות המוסד לביטוח לאומי שאיבדת לפחות 50% מכושר העבודה.

 

כעורך דין בעל ניסיון של מעל עשור בתביעות מול הביטוח הלאומי צברתי ידע והבנה נרחבת בהתנהלות מול המוסד לביטוח הלאומי אשר באמצעותם אני מצליח להשיג עבור לקוחותיי את מקסימום הפיצוי. שכר הטרחה בתביעות לנכות כללית הינו אחוזים מתוך תוצאה בלבד ולא תידרש לשלם טרם קבלת הפיצוי לידיך.